1 2 3 4
 
 • გლიატილინი

  მოტივაციის დაქვეითება,

  ინიციატივის დაქვეითება,

  ყურადღების კონცენტრაციის შესუსტება,

  ემოციური ცვალებადობა,

  გაღიზიანება,

  ინტერესის არქონა,

  ფსევდომელანქოლია ასაკოვნებში.

   

  მწარმოებელი ფირმა – Edmond Pharma S.r.l.

   

  მწარმოებელი ქვეყანა: იტალია

   

  გლიატილინის ინსტუქცია PDF ფაილში

  ინსტრუქცია